Ilgalaikė automobilių nuoma

Pasaulyje „Ilgalaikės automobilių nuomos paslauga“ yra populiariausias būdas įsigyti ir valdyti automobilių parką. Tai puiki galimybė įmonėms, kurios mėgsta iš anksto planuoti savo pinigus, o visą laiką tikslingai panaudoti darbui. Ilgalaikė automobilių veiklos nuoma įgalina praktiškus kompanijų vadovus sudaryti puikias sąlygas įmonės darbuotojams visą savo laiką skirti tiesioginiam darbui, o ne automobilių priežiūrai.

Daugeliui įmonių kyla problemų, susijusių ne tik su automobilių įsigijimo alternatyvomis (nuosavos ar skolintos lėšos), bet ir su nuolatine jų priežiūra: techninės būklės kontrole, draudimo sąlygų derinimu, eksploatacijos išlaidų apskaita, atsakingu už automobilių priežiūrą darbuotojų koordinavimu ir pan. Ilgalaikė nuoma – tai kelias į patikimą automobilio eksploatavimą ir efektyvų automobilių parko valdymą. Kiekviena aiškaus pelno siekianti įmonė automobilį laiko ne tik pagrindine susisiekimo priemone, bet ir vienu svarbiausiu darbo įrankiu.

„Ilgalaikės automobilių nuomos paslauga“ – automobilių pirkimo alternatyva įmonėms. Ilgalaikės automobilių nuomos paslaugos privalumas yra tai, kad Jūs turėsite galimybę grąžinti išsinuomotus automobilius, kai šie taps nereikalingi ir nereikės rūpintis jų realizavimu. Taip pat jei suges, suteiksime pakaitinį automobilį, o senojo automobilio gedimo rūpesčiais pasirūpinsime mes.
Mūsų patirtis automobilių srityje ir priežiūros paslaugų aukšta kokybė užtikrins Jums nuolatinį ir nenutrūkstamą darbą, o Jūsų įmonės automobilių parko valdymas taps žymiai efektyvesnis.

Ilgalaikės automobilių nuomos privalumai:

  • Automobilio nuomos suma nurašoma į kompanijos veiklos sąnaudas;
  • Nuo pirmo išnuomoto automobilio išvengiama ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaitos;
  • Suteiksime Jūsų darbuotojams visas galimybes tiesioginių pareigų vykdymui, nebeeikvojant jėgų ir laiko automobilio rūpesčiams;
  • Atliksime Jūsų darbuotojo, kuris koordinavo automobilių parką vaidmenį. Nereikės samdyti darbuotojo, kuris rūpintusi Jūsų automomobilių parku;
  • Rūpinsimės automobilio draudimu, bei techniniais aptarnavaimais;
  • Nemokamai atliksime privalomą valstybinę techninę apžiūrą, bei apdrausime automobilį;
  • Vykdysime periodinius techninius aptarnavimus;
  • Organizuosime ir vykdysime remonto darbus;
  • Mokama fiksuota mėnesinė automobilio nuomos suma, o tai leidžia planuoti kiekvieno automobilio išlaidas nuo 3 iki 48 mėnesių į priekį;

Parašykite mums ir sužinokite, kokį veiklos nuomos pasiūlymą galime pateikti Jūsų kompanijai.